Arkiv: Vällnora bruk

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

 

 

  A     PROTOKOLL,    
  B     UTGÅENDE HANDLINGAR och    
  C     DIARIER

[saknas]

 
       
  D     REGISTER OCH LIGGARE    
       
  D I Produktionsliggare    
       D I a Dagsverksliggare 1808-1893  
       D I b Tillverkningsjournaler 1828-1890  
  D II Förråds- och leveransliggare 1808-1891  
  D III Magasinsböcker 1808-1893  
  D IV Inventarieböcker 1882-1898  
       
  E     INKOMNA HANDLINGAR och    
  F     HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

[saknas]

 
       
  G     RÄKENSKAPER    
       
  G I Kapitalböcker 1758-1891  
  G II Avräkningsböcker 1734-1891  
  G III Inköps- och försäljningsbokföring [saknas]  
  G IV Kassabokföring    
       G IV a Kassaböcker 1734-1891  
       G IV b Journaler 1812-1891