Vällnora bruk

 

 

 

 

 

Om bruket

 

Vällnora bruk i Knutby socken anlades 1684 av Jakob Leijel och kallades då Åsby. Bruket, som både hade hammarsmedja och masugn såldes 1733 till Gimo bruks ägare Jean Jacques De Geer. Två år efter försäljningen lades hammarsmedjan ner, medan produktionen av tackjärn fortsatte. Efter att Gimos bruksägare 1774 flyttade över en del av bruksrörelsen till Rånäs fungerade Vällnora huvudsakligen som tackjärnsleverantör till detta bruk.

 

Driften vid Vällnora upphörde 1890.

 

Litteratur:

Isaksson, Olov - Vallonbruk i Uppland - människor och miljöer, Stockholm 1995.

 

Om arkivet

 

Vällnoras arkivmaterial kom att bevaras tillsammans med Gimo bruks arkiv.  Bruksdriften i Gimo blev en del av Gimo-Österby bruks AB, och när detta bolag gick i konkurs 1936 övergick dess tillgångar (däribland arkivmaterialet) till Korsnäs AB, vilka på 1950-talet såg till att arkivet ordnades, förtecknades och etiketterades. Korsnäs AB förvarade arkivet i lokaler i Gimo fram till 1990, då det överfördes till bolagets centralarkiv i Lövstabruk. I samband med inventering 2008 uppdaterades förteckningen. Förteckningens struktur och uppbyggnad är dock densamma som den äldre.

 

Periodvis har vissa längder förts gemensamt för Gimo, Rånäs och Vällnora. Dessa längder förvaras i Gimo-Österby bruks AB:s arkiv, med hänvisningar från denna (och Rånäs) arkivförteckningar.